مركز آزمون دانشگاه ازاد اسلاميامروز : شنبه مورخ 30 فروردين 1393 ساعت : 01:15
نام كاربر : مهمان(مهمان 0)


صفحه اصلي

روابط عمومي


«آزمون دكتري تخصصي» و «دوره بدون آزمون دكتري تخصصي» سال 1391


اسامي دعوت شدگان به مصاحبه


فقط كد و عنوان رشته هايي كه اسامي دعوت شدگان به مصاحبه آنها تا كنون اعلام گرديده است، قابل مشاهده مي باشد.

براي جستجو، كد و عنوان رشتهء مورد نظر را انتخاب نماييد.
زمان توليد : 0.041 ثانيه
6 بازديد در دقيقه